Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bij RSquare hechten we aan duidelijkheid voor onze klanten. Daarom zijn hieronder de meest belangrijke punten uit de algemene voorwaarden neergezet. Wil je toch een PDF bestand lezen met alle algemene voorwaarden in ambtelijke taal, RSquare algemene voorwaarden (mei2018).

Plaatsen van de website

De inhoud van de website die je plaatst dient te voldoen aan de algemene maatschappelijke normen. Porno-websites en websites die lezers aanzetten tot illegale activiteiten zijn niet toegestaan bij RSquare. RSquare heeft het recht om te bepalen of een website acceptabel is of niet.

De website die je plaatst moet zodanig zijn ingericht dat anderen niet van de website gebruik kunnen maken om hacking-activiteiten of andere inbreuk op de servers van RSquare of van anderen te plegen.

RSquare verleent je de toegang tot de RSquare servers om je website op het internet te kunnen zetten. Het is niet toegestaan om die toegang te gebruiken of door anderen te laten gebruiken om inbreuk te plegen op de RSquare webservers.

Het verzenden van grote hoeveelheden ongevraagde e-mail (spammen) via de RSquare servers is niet toegestaan. Merken we dat een klant een van bovenstaande regels overtreedt, dan heeft RSquare het recht om de site per direct van het internet te verwijderen.

Dataverkeer

RSquare biedt haar klanten onbeperkt dataverkeer op basis van ‘fair use policy’. Dit houdt in dat het dataverkeer min of meer overeenkomt met het gemiddelde dataverkeer dat door andere websites wordt gegenereerd. Zorgt een website voor een enorme overschrijding van deze limiet, dan heeft RSquare het recht om deze website van het internet af te halen.

Betaling

RSquare incasseert het jaarlijkse bedrag voor website en eventuele hosting vooraf. Een jaar na registratie ontvang je van ons een nieuwe factuur en word je daar per e-mail over ingelicht. RSquare factureert rond het begin van de maand.

Opzeggen

Een opzegging van een domeinnaam moet uiterlijk één maand voordat de domeinnaam vervalt bij ons binnen zijn. De datum waarop de domeinnaam vervalt kan je vinden in het overzicht van domeinen op je profielpagina. Je kunt je domeinnaam eenvoudig opzeggen door hierboven te klikken op ‘Mijn account’, in te loggen op deze website en bij de domeinnaam in kwestie te klikken op de knop ‘Opzeggen’. De geregistreerde eigenaar ontvangt dan nog een bevestigingse-mail. Als de eigenaar klikt op de link in die e-mail is de opzegging bevestigd. Er volgt dan nog een laatste e-mail waarin staat op welk moment de domeinnaam daadwerkelijk verwijderd zal worden.

Klantgegevens

RSquare zal de klantgegevens die tot haar beschikking zijn gesteld nooit verkopen, verhuren, of gebruiken voor spamdoeleinden. Wel moeten wij voldoen aan de eis van SIDN dat elk domein is voorzien van accurate persoonsgegevens. Wij hebben geen controle over wat SIDN doet met deze gegevens. Wil je bijvoorbeeld dat je naam en adres niet op te vragen zijn via het internet, dan moet dat officieel worden aangevraagd bij SIDN. Klik hier voor de procedure.