Privacy

Wij bij RSquare zijn eerlijk over privacy. Om onze producten te kunnen leveren en te verbeteren, verzamelen we gegevens van onze klanten, relaties en websitebezoekers. We vinden het belangrijk dat jouw privégegevens ook echt privé blijven en houden ons aan de geldende wet- en regelgeving. Wil je toch een PDF bestand lezen in ambtelijke taal privacyverklaring_RSquare

  • Je persoonlijke gegevens beschermen we alsof het die van onszelf zijn.
  • Je persoonlijke gegevens gebruiken we alleen voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden.
  • Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.
  • Je persoonlijke gegevens delen we alleen indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.

De gegevens die wij bewaren zijn om de dienst(en) die je afneemt goed te kunnen uitvoeren zijn
Naam en adresgegevens
Je naam wordt opgeslagen omdat we je liever niet aanspreken met je klantnummer. Je adres en woonplaats hebben we onder meer nodig voor het opstellen van facturen.
Bedrijfsgegevens
Persoonlijk en zakelijk gescheiden houden is wel zo prettig. Daarom vragen we om je (bedrijfs)naam en vestigingsadres in te vullen wanneer je onze producten in de hoedanigheid als bedrijf afneemt.
E-mailadres
We bewaren je e-mailadres zodat het mogelijk is om je belangrijke berichten over je bestelling of account toe te sturen.
Telefoonnummer
Je telefoonnummer gebruiken we om contact met je op te nemen in een noodgeval of om je input te vragen. Daarnaast gebruiken we je nummer voor het verzenden van sms-berichten ter uitvoering van een tweestapsverificatie.
Inloggegevens en klantnummer
Je inloggegevens bewaren we om de toegang tot je account te beveiligen, zodat alleen jij of mensen met wie je deze gegevens deelt kunnen inloggen. Ook maken we een uniek klantennummer aan waarmee we je sneller kunnen helpen.
IP-adres
Je IP-adres bewaren we om je een overzicht te kunnen geven vanaf welk IP-adres ingelogd is op je account of wijzigingen zijn doorgevoerd. Dit adres wordt ook gebruikt om jouw account beter te beschermen tegen ongeoorloofde toegang vanaf andere locaties.
Betaalgegevens
We slaan betaalgegevens je rekeningnummer en je naam als rekeninghouder – op na een geslaagde bestelling. Voor de verwerking van je betalingen zetten we ook andere partijen in, zoals creditcardmaatschappijen. Bij een bestelling maken we zowel een uniek offertenummer als factuurnummer aan die gekoppeld worden aan je account.