VPN-server

VPN server

De afkorting VPN staat voor Virtual Private Network. Het is een veilige manier om via het Internet twee (netwerken van) computers met elkaar te verbinden over een internetverbinding. Mits goed geconfigureerd is het even veilig als een zogenaamde “vaste” verbinding en vele malen goedkoper.

Wij beschikken over gespecialiseerde expertise gericht op de industrie waarbij apparaten die in het veld staan beheerd of gemonitored moeten worden dit wordt ook Machine to Machine of M2M genoemd. De VPN kan benaderd worden via vaste Internet lijnen, UMTS/GPRS verbindingen en elke andere Internet verbinding.